Sparbankshallen i Varberg, fasad och papptak.

Antal paneler: 580st

Växelriktare: Solar Edge

Panel: 300W

Installerad effekt: 174,0Kw

Beräknad årlig produktion: 150000kwh

Västkuststugan i Mjöbäck

Antal paneler: 910st

Växelriktare: Solar Edge

Panel: 275W

Installerad effekt: 250,25kw

Beräknad årlig produktion: 210000 kwh

7H Bil i Kinna, pvc tak

Antal paneler: 316st

Växelriktare: Solar Edge

Panel: 330W

Installerad effekt: 104,28Kw

Beräknad årlig produktion: 88000kwh

2electrify AB

Redskapsgatan 5
511 62 Skene
 
www.2electrify.se
facebook.com/2electrifyab/
 
info@2electrify.se
Tel: 0320 - 100 25