Solceller

2electrify  finns i Örby i Marks kommun och  har jobbat med solceller sedan förtaget grundades 2013 och installerat över 1800 anläggningar runt om i Västsverige. Vi har installerat allt från fristående off-grid anläggningar för att försörja ett mindre växthus till villor, lantbruk och kommersiella fastigheter. 

 

Vi installerar just nu solceller i Marks Kommun, Borås, Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Rävlanda, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo, Varberg, Kungsbacka och Halmstad men återkom gärna med förfrågan för just din ort/stad. 

 

Hur går det till?
Vi börjar med ett kostnadsfritt platsbesök och tittar på era förutsättningar för er fastighet och tillsammans tar vi fram en lösning som passar bäst utifrån era önskemål.


Vi tar hand om allt pappersarbete inför installationen såsom föranmälan, färdiganmälan till nätägaren. 


Vi planerar sedan in ett lämpligt datum då våra erfarna montörer kommer ut till er och monterar solcellerna på taket samt monterar växelriktaren och gör övrig uppkoppling.


Intresserad och vill ha svar på dina frågor samt få offert? 

Kontakta oss enligt nedan: 

Solcellsavdelning

sol@2electrify.se 

0320-10025 (växelval 1)

 


Är det lönsamt med solceller?
Oavsett om det är på din villa, fritidshus, BRF eller på företagets ekonomibyggnad du väljer att installera solceller så ökar du med största sannolikhet värdet på fastigheten, dessutom sänker du dina driftkostnader och bidrar på ett positivt sätt till klimatet med produktion av grön el.

 

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 20 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Kostnader för exempelvis utrustning och resor som företaget har i samband med installationen ger inte rätt till avdrag. Vi som installationsföretag hjälper er med ansökan efter att installationen är utförd. Mer korrekt schablonkostnad vid fastpris för solcellsinstallation är 19,4% och för batterilagring gäller 48 .5%. 

 

Eftersom varje fastighet är unik både till takyta, placering men framför allt den egna förbrukningen så finns det ingen standardkalkyl, man kan dock räkna med att investeringen är intjänad på 8-12 år. Går till exempel elpriset upp så blir investeringen lönsam snabbare. Med generösa garantier från flera tillverkare av paneler och växelriktare samt en installationsgaranti ifrån oss på 10 år så blir investeringen både trygg och lönsam. Panelerna har en hållbarhet på ca 30 år. 

Batterilagring 
Du kan även installera batterier för att lagra din egenproducerade el för att använda denna under kvällen/natten när solcellsanläggningen inte producerar någon el. Hur stor kapacitet du behöver styrs till viss del av hur stor din genomsnittliga förbrukning är under kvällen/natten. Vi hjälper dig gärna med en kalkyl och en eventuell installation av ett system ifrån "Sonnen" som är perfekt att kombinera med SolarEdge tekniken. 

Var används solpaneler?

Idag används solceller både på bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Vanligast är att man har solpaneler på taket som en kompletterande energikälla. Det byggs fler och fler fristående solkraftsanläggningar med solcellsmoduler som står uppställda på stora ytor, bl.a. på Säve i Göteborg och utefter motorvägen söder om Varberg.


 

Schematisk bild över ett nätanslutet solcellssystem.

Så här fungerar solceller

Solceller är sammankopplade i större solcellspaneler som monteras uppe på fastighetens tak eller på fasaden. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksida på cellen bildas ström i form av likström. Ju fler paneler man kopplar samman desto högre spänning och effekt får man ut. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likspänningen till växelspänning. Elen kopplas sedan in till husets el-central och man byter sedan ut elmätaren från nätägaren så att den även mäter den el som levereras ut på nätet, detta gör att fastighetsägaren får betalt för den el som säljs.

 


Hur fungerar solceller under moln och snö? 
Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 15-22 % av den inkommande solenergin till elektricitet. 
 

 

Certifierad partner för Checkwatt 

Checkwatt levererar stödtjänster till Svenska Kraftnät. Det handlar om att hålla frekvensen så stabil som möjligt på 50Hz vilket görs genom att hålla balansen mellan produktion och förbrukning. 

Checkwatt kan ses som ett virtuellt kraftnät som stöttar elnätet vid störningar som rubbar den här balansen.

Den batteriägare som ansluter sig till Checkwatt får daglig ersättning för att hålla sin batteri redo att stödja elnätet. 

För mer information kontakta vårt säljteam. 

Växelriktare 
Växelriktaren är systemets hjärta. Ju effektivare växelriktare du installerar i kombination med bra solcellspaneler desto mer elproduktion får du ut. Med en WiFi-modul och uppkoppling till växelriktaren kan du sedan följa din elproduktion i mobilen.
 

 

Sälj din överskottsel

Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har, kan du sänka din energikostnad genom att sälja din överskottsel. Kolla med lite olika elleverantörer vilka som ger mest valuta för dig.

 

Verkningsgrad för solceller och solpaneler 
Solcellernas verkningsgrad, eller hur mycket av solens energi de kan konvertera till sol-el, beror på flera saker: 

Väderstreck

Solceller trivs bäst i söderläge medans ett väst- eller östläge ökar din egenkonsumtion. Norrläge rekommenderas inte. 

Takvinkel

Solceller funkar bäst när solstrålarna träffar rakt på solpanelen. Den ideala takvinkeln är därför mellan 30-60 grader. Ett platt tak, med 10 graders takvinkel eller mindre, ger ungefär 10% lägre produktion. Man kan installera ställningar som vinklar upp solpanelerna på platta tak. 
 

Solpanelernas effektivitet

Olika typer av solpaneler har olika effekt och verkningsgrad. Monokristallina solcellsmoduler, som ofta är svarta, är effektivast med en verkningsgrad runt 15–22 %. Polykristallina solcellsmoduler, som är blåa, har en verkningsgrad på runt 15–17 %. 

Solpanelernas temperatur 

Solceller fungerar bäst när de är svala och har en yttemperatur runt +25 C. Därför är det svenska klimatet perfekt för solceller. 

Solpaneler kräver nästan inget underhåll 
Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts. 


Solpaneler lagrar inte elen 
Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder. 
 
Ansök om skattereduktion 

Som mikroproducent av förnybar el har du dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Högst så många kWh el som tas ut från nätet under året i samma anslutning, dock maximalt 30 000 kWh per år. Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter 
utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el. 


Tips: Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet. Vill du ha mer information om de skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent, ska du kontakta Skatteverket. Avtalsvillkor för mikroproduktion

 

Länk till Skatteverket

2electrify AB

Redskapsgatan 5
511 62 Skene
 
www.2electrify.se
facebook.com/2electrifyab/
 
info@2electrify.se
Tel: 0320 - 100 25